This post has already been read 64 times!

Tôi đi tìm chi suốt cả đ̣ời
Tìm sông tìm núi tìm bể khơi
Tìm nơi có dấu chân người trước
Ngàn năm xây đắp nước non này
Đất nay đã không còn là đất
Mà là xương máu của cha ông
Đền thờ nơi đầu sông ngọn núi
Rừng sâu hải đảo cõi thiêng liêng

Tôi đi tìm chi suốt cả đ̣ời
Đi tìm hơi thở của tiền nhân
Đọng trong lời hát ca dao mẹ
Du dương từ thuở mới nằm nôi
Như gấm như nhung bọc một đời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *