This post has already been read 60 times!

Đăng lại từ https://www.facebook.com/groups/485764065138292/


… Đời vua Lê Đại Hành tức vị
Nước thái bình đời ví Đường Ngu
Quốc sư tức Việt họ Ngô
Tính vui sơn thủy ưa du thanh nhàn
Đến Sóc Sơn thấy nơi này thắng cảnh
Nhập tăng thiền chú vị xem kinh
Tiết xuân bụng mát hý manh
Thềm lan gió mát trăng thanh làu làu
Dựng thạch bàn thong dong túc lệ
Ở trong rừng lại thấy một ông
Áo vàng, chân tóc hồng nhung
Tay cầm thiết việt uy hùng đoan trang
Tùy tòng những chư vương thần tướng
Sư kinh hoàng hợp chưởng chắp tay
Gối quỳ rập xuống lâu nay
Thiên vương phán bảo rằng thày ma kinh
Việc hiền lành sư đừng lo sợ
Vốn ta nay Thái tử Na Tra
Vị Hùng Vương loạn quốc gia

Khâm sai đế mệnh dẹp trừ Ân binh…
Ý kiến của Văn Nhân :

Truyện Phong Thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lâm là thể truyện lịch sử nói về nhà Châu Trung quốc , theo sách thì Na Tra thái tử là tướng tiên phong của nhà Châu có công lớn trong việc giúp ông Cơ Phát sau là Châu Vũ vương phá Trụ diệt Ân kiến lập triều Châu Trung Hoa .
3 câu :
…Vốn ta nay Thái tử Na Tra
Vị Hùng Vương loạn quốc gia

Khâm sai đế mệnh dẹp trừ Ân binh….
Rõ ràng nói đến Na Tra là tướng trời sai xuống giúp nhà Châu phá giặc Ân , đọc lướt qua ngỡ chuyện ở bên Tàu , Trụ vương cho quân tấn công Tây quốc giết chết Vương Qúy cha ông Cơ Xương sau là Châu Văn vương thì dính gì đến An Nam ta ? , nhưng sao sự việc lại diễn ra ở thời điểm …Vị Hùng Vương loạn quốc gia …, thì ra : Na Tra phá giặc Ân cứu nhà Châu chính là Phù Đổng Thiên vương phá giặc Ân thời Hùng vương thứ (?) …trong sử Việt .

…Đến Sóc Sơn thấy nơi này thắng cảnh …
Na Tra hiện ra ở Sóc sơn nơi Phù Đổng Thiên vương cỡi ngựa sắt bay về trời , câu thơ khiến ta không thể nghĩ khác đi được .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *