This post has already been read 85 times!

Người dưng mà hoá đôi mình

Gọi nhau sao lại gọi mình nhà tôi

Ới mình là tiếng gọi tôi

Mình ơi là tiếng đây tôi gọi mình

Riêng tôi thì chỉ mỗi mình

Nhà tôi là tiếng đôi mình gọi nhau

Kiếp này hẹn cả kiếp sau

Dây trầu vẫn quấn thân cau không rời

Mình ơi tôi gọi nhà tôi

Nhà tôi gọi lại cũng ơi nhà mình

Chính tôi cùng nghĩa chính mình

Nhà tôi khác với nhà mình rất xa.

Nhà mình nhà của đôi ta

Nhà tôi cùng sống trong nhà với tôi

Nhà mình không của riêng tôi

Nhà tôi một nửa chia đôi với mình

Bao năm tôi sống cùng mình

Mình ơi mình hỡi tiếng mình gọi tôi

Nhà tôi ở cả một đời

Nhà mình thay đổi tùy nơi túi tiền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *