This post has already been read 43 times!


Vầng trăng nay đã bị chia đôi
Nửa do Mĩ chiếm nửa kia Tàu
Chú cuội buồn rầu không chỗ dựa
Hằng Nga khóc thét tắm ở đâu
Cây Đa bị đốn đem xẻ gỗ
Áo lụa bầy Tiên bán chợ trời
Thỏ Ngọc từ nay bươi đống rác
Ngọc Hoàng trông thấy cũng đành thua
Tính sao đây ? Lực bất tòng tâm
Hoảng qúa bay về ̣đem Ấn dấu
Đào hố chôn luôn cả ngai Vàng
Thiên Lôi thấy vậy vội tìm búa
Lưỡi đã ‘tiêu’ rồi cán trơ ra
Nhà Giời khẩn cấp bàn …tử thủ
Coi chừng hết đất họp trên mây ?