This post has already been read 106 times!

Nửa vòng quả đất xa xôi qúa

Quặn thắt ruột gan bố mẹ già

Tóc nay đã bạc gần đến nửa

Bao năm vất vả héo hon dần

Con bước chân đi từ dạo ấy

Thân tàn dạ nát mỏi mòn trông

Từng giây từng phút chồng thêm nhớ

Mơ thấy chân trời cánh buồm nhô