This post has already been read 31 times!

Tràng pháo hồng tươi không có ruột
Cây mai đi mướn nở vàng sân
Buổi sáng trong nhà thơm phưng phức
Hàng xóm ai đang rán thịt gà ?
Nàng xuân đến cho lòng rộn rã
Cả năm chỉ có lúc này thôi
Vội vã mau mau không hết tết
Chúc nhau lên đến tận tầng mây
Không say không về …say ở lại
Nghiêng ngả mình đi chẳng sợ ai
Mẹ kiếp đứa nào nuôi chó thả
‘Lộc’ …Tuất đầu năm  suýt đường…đo .