This post has already been read 22 times!

‘chế tạo’ nhà cổ trong cổ trấn ngàn tuổi ở Trung quốc

 
Với đám con nhà Giời …ơi thì chẳng có gì là thật .
Cổ sử của họ chắc cũng chẳng khác gì ngôi nhà ‘cô’̉ này .