This post has already been read 20 times!

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế có trụ sở tại Hà Lan đã ra phán quyết chống lại những đòi hỏi phi lí của Trung Quốc trên Biển Đông.
Phán quyết này được cho là phủ nhận những đòi hỏi về cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung quốc trên 90% diện tích Biển Đông trong phạm vi cái lưỡi bò 9 đoạn do Bắc Kinh đơn phương vạch ra.
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan, cho biết :Tuyên bố đòi quyền lịch sử dựa trên “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đi ngược lại với Công ước của Liên Hợp Quốc.
Dựa trên phán quyết của toà trọng tài nay google earth đã có hành động đúng đắn bên cạnh tinh thần thượng tôn pháp luật là ‘lương tri’ bất chấp cường quyền … rất đáng ca ngợi .
Ảnh lấy từ Google Earth ngày 19 / 07 / 2017 với những địa danh được ghi đúng với sự thực vốn có xưa nay .
 

Biển Đông không phải là biển Nam Trung Hoa

 

Rất rõ ràng : Hoàng sa (Paracel) của Việt Nam.

 

Quần đảo Trường Sa ̣(Spratly Islands) của Việt Nam

Khi công lí hiển hiện …Thật đáng buồn và xấu hổ cho đám con nhà Giời ơi …