This post has already been read 41 times!

Miên man giấc mộng hồn chưa tỉnh
Ngoài hiên sao nắng vội lên cao
Lao sao dưới phố ai cười nói
Thẩn thờ người tiếc giấc mơ tiên
Vần nào vắng bài thơ chưa trọn
Khiến cả một đời mãi tơ vương
Nàng đến rồi đi làn sương mỏng
Vội vã tan vào nắng sớm mai
Để cho ai thẩn ai thờ… đợi
Chờ khi nắng nhạt bóng chiều rơi