This post has already been read 35 times!

Xin trình bày giản đơn ngắn gọn nhất về Hán tộc để bạn đọc ai cũng nắm bắt sự việc dễ dàng:
Đại chủng vàng thống lãnh Á châu có 2 nhánh:
Mongoloid và Nam Mongoloid , đây là tên khoa học hoàn toàn không phản ánh sự liên hệ về huyết thống đã gây nhiều lầm lẫn …thoạt nhìn thì cứ tưởng như Nam Mongoloid là 1 nhánh tách ra từ cái gốc Mongoloid , thực ra về mặt thời gian 2 nhánh  có tuổi đời khác nhau tức hình thành khác thời điểm nhưng không ai là bố chẳng ai là con .
Sự nhìn nhận về người Hán có điểm mấu chốt sau :
* Đa phầń ngôn ngữ người Mongoloid phía Bắc Trung quốc gọi ch́ua – thủ lãnh là Khan – khả Hãn – Hãn ,nước của hãn là hãn quốc , hãn quốc là từ chung tương đương với vương quốc .
Sau Hãn biến thành Hán danh từ riêng , hãn quốc thành ra Hán quốc tên riêng của 1 số nước trong lịch sử Trung quốc như Đông Hán Tây Hán , Bắc Hán , Hán triệu .v.v. .
*Người Hoa chủng Nam Mongoloid còn được gọi là người Hên – Hơn – Hưng từ sau cuộc phân tranh Lưu Bang – Hạng Vũ , Lưu Bang thắng nên gọi là Hên – Hơn hay Hưng vương , Hạng Vũ bại nên gọi là Sui , thua haỳ suy vương.
Giới viết sử Trung quốc sau đã cố ý mập mờ đánh lận con Đen…gọi là Hán – Sở chẳng nghĩa ngọn gì .
hãn thành ra Hán và hên – hơn – hưng cũng biến thành Hán nốt
Vấn đề mấu chốt của lịch sử Trung hoa là phân biệt cho rõ 2 loại Hán tộc , Hán Mongoloid và Hán Nam Mongoloid , đây là 2 dòng tộc khác hẳn nhau như thế dĩ nhiên thuộc về 2 dònǵ lịch sử khác nhau .
Về mặt dân tộc , trong ngôn ngữ hiện nay thì Người Hưng – Hán Nam Mongoloid đa số sống ở Hoa Nam được gọi là Bách Việt cũng gọi là người Hoa là tộc người cùng 1 giống 1 dòng với chi Lạc Việt ở Việt Nam xét cả về huyết thống và cội nguồn văn hóa , nhưng điểm khác biệt vô cùng lớn khiến không thể nhận nhau là anh em ruột vì sự khác biệt trong nhìn nhận lịch sử : người Hưng – Hán hiện đang nhận cái nôi của dân tộc mình là vùng Hoàng hà và tổ tiên mình thuộc loại hình nhân chủng Mongoloid tức cùng chủng với Mông -Mãn và nhất là vẫn coi Nguyên – Thanh của người Mongoloid kẻ đã xâm lăng và thống trị Trung hoa là 2 triều đại chính thống của lịch sử Trung quốc Trong khi người Việt Nam ý thức rất rõ về nguồn gốc – dòng tộc và cái nôi của dân tộc mình , về mặt lịch sử phân biệt rõ đâu là tiền nhân và đâu là kẻ thù cướp nước không hề lẫn lộn coi kẻ thù là cha .
Luận điểm có 2 tộc Hán là điểm mang tính quyết định với Sử thuyết Hùng Việt, không nhận rõ điều này thì không thể có lịch sử Việt – Hoa chân xác .
Để gỡ đống tơ vò lịch sử Thiên hạ Sử thuyết Hùng Việt phân biệt :
Người Hán là những tộc người chủng Mongolid gọi chúa là khan – hãn.
Người Nam Mongoloid con dân của Hưng vương Lí Bôn – Lưu Bang xưa gọi là người Hoa hay bách Việt , đây mới là con cháu chính dòng của Tam hoàng Ngũ đế và triều đại do Lí Bôn – Lưu bang kiến lập dứt khoát không phải là triều Tây Hán như sử Trung quốc hiện nay viết .