This post has already been read 15 times!

Ông Cơ Xương người đất U con thứ của Vương Qúi .

Trong đồ hình Cửu Thiên hướng Xích đạo là Viêm thiên nghĩa là vùng Viêm nhiệt nóng bức màu hồng – đ̣ào – đỏ, đối lại là U thiên và Huyền thiên tức vùng lạnh u huyền màu đen (trong Dịch học các vùng , các màu đều ngang nhau không nằm trong 1 thang gía trị cao thấp tốt xấu cát hung nào) .
Ứng vào Cửu thiên nếu Giao chỉ – chỗ Giữa thuộc Quân thiên thì vùng U- Huyền là Vân nam – Quảng Tây ngày nay.
Trung hoa gọi người vùng Tây Nam này là Ai lao Di , về ngôn ngữ thi :
phép phiên thiết cho : ai lao thiết au – âu ; Ai lao di thực ra là người Âu ai đó đã cố ý gây nhiễu bằng cách tráo tộc danh Âu này bằng 2 từ phiên thiết : ai lao.
Tiếng Việt có từ Ô cũng là màu đen như quạ ô ngựa ô , trên mặt ngôn ngữ thì u ô và âu có thể chỉ là biến âm của nhau .
Theo sử Việt thì An Dương vương lập ra nước Âu – Lạc tiếp nối nước của Hùng vương . Âu Lạc là 2 từ rút gọn của 2 dòng tộc Tây Âu và Lạc Việt cư dân chính của quốc gia . Người Việt nam hiện nay vẫn còn đang lúng túng …thành phần Lạc là cư dân Giao chỉ thì rõ rồi nhưng Âu là ai và ở đâu thì chưa dứt khoát ?.
Như trên đã viết Sử thuyết Hùng Việt dựa trên phép phiên thiết Hán (?) văn cho tộc Âu chính là người Ai lao di ở Tây Nam Trung hoa .
Từ nhận định sơ khởi này đi xâu hơn xem xét thực địa và đối chiếu 2 dòng cổ sử Việt Nam và Trung hoa :
Trong 18 đời Hùng vương có 2 đời gọi là :
Hùng Chiêu vương – Quốc tiên lang
Hùng Ninh vương – Thừa Văn lang .
Vùng Tây Nam Trung hoa cùng thời nhà Thương và Châu có nước Câu Đinh , dựa trên tiếng Việt và Dịch học thì Câu Đinh có nghĩa là chúa đất phía Tây đồng nghĩa với Tây bá chức danh của ông Cơ Xương thời Thương Ân .
Cơ Xương là con thứ của Vương Qúi bị vua Trụ vô cớ bắt giam , trong ngục đã nghiền ngẫm viết ra Châu Dịch , sau được Trụ không những thả ra mà còn gả công chúa cho và phong là Tây bá được toàn quyền đánh dẹp ở phía Tây Trung hoa .
Nếu Cơ xương Tây bá cai quản đất U – Âu của Ai lao di thì phải chăng đất của Vương Qúi cha ông chính là Qúi châu ngày nay .
Do Cơ Xương viết ra Châu Dịch trước ông thì Dịch học chỉ có dấu hiệu không có chữ nên được cổ sử Việt gọi là An Dương vương vua Âu – Lạc , An Dương chính là Âm Dương ?.
Ông Tây bá – Cơ xương đánh bại Bắc bá hầu – Sùng Hổ thống nhất 2 vùng đất thành 1 quốc gia , Sử thuyết Hùng Việt cho đấy chính là nước Âu – Lạc trong cổ sử Việt , Sùng Hổ là Sùng Lãm vị chúa cuối cùng của đời Sùng Cầm .
Sau khi Ninh vương đánh bại Trụ vương diệt nhà Ân lên ngôi Thiên tử gọi là Châu Vũ vương thì Cơ Xương được tôn làm Châu Văn vương tổ của nhà Châu Trung hoa .
Xét mặt ngôn ngữ và Dịch tượng thì Châu và Chiêu chỉ là 1 cùng nghĩa là sáng láng Dịch tượng của phía Tây . Châu văn vương chính là Hùng Chiêu vương , gọi là Quốc tiên lang là do công đã thống nhất 2 thành phần dưới quyền Tây bá hầu và Bắc bá hầu kiến lập nước Âu – Lạc .
Châu Vũ vương trước khi lên ngôi Thiên tử Trung hoa gọi là Ninh vương , sau Ninh vương kế vị Văn vương làm vua thứ II nước Âu – Lạc . Thực lạ kì phải chăng Ninh vương cũng chính là Hùng Ninh vương – Thừa Văn lang trong 18 đời Hùng vương của người Việt ?, danh hiệu Thừa Văn lang chỉ ra sự kế ngôi của Văn lang , lang là thủ lãnh , Văn lang đồng nghĩa với Văn vương tức Châu Văn vương .
Sử thuyết Hùng Việt cho Văn lang và Âu Lạc là 2 quốc hiệu của 1 nước , nước Văn lang ý nói nước do Văn lang – Văn vương kiến lập còn gọi là Âu – Lạc là muốn nói đến 2 cộng đồng dân cư nước này ..
Sử gia Việt đã mắc sai lầm lớn khi lồng ghép 2 sự kiện khác nhau trong lịch sử vào với nhau :
*Sự kiện ông Tây bá – Cơ Xương đánh bại Bắc bá – Sùng Hổ kiến lập nước Văn lang Âu Lạc .
* Sự kiện ông Cơ Phát – Thục Phán đánh bại Trụ vương diệt nhà Thương ân kiến lập nhà Châu .
Sai lầm này đã khiến người đời sau khó có thể nhận ra sự giống nhau chép trong 2 dòng sử Việt và Trung hoa .
Dân gian Việt còn truyền tụng truyện bà chúa rượu đã dạy nghề nấu rượu cho người làng Vân …bà là vợ Vũ vương vì chồng hay uống rượu nên đã chế ra loại men đặc biệt làm thành rượu hảo hạng , loại men ấy được bà truyền cho dân làng Vân coi như là bí mật gia truyền , thời xưa chỉ để chế loại rượu dâng vua gọi là Vân hương mĩ tửu , …, thực ra đây chỉ là cách thức dân gian dùng truyền lưu thông tin đoạn sử Vũ vương và nước Văn lang , Vũ vương là Châu Vũ vương và làng Vân chỉ là biến thể của nước Văn lang , Văn lang biến âm thành Vân làng rồi thành làng Vân – Vân hương , cũng có khi Vân hương viết là Hương Vân như trong tích bà Đỗ qúi thị Hương Vân cái bồ tát tổ mẫu của họ Đỗ Việt Nam .
Nhà Châu ban đầu kinh đô gọi là Phong kinh trên đất Phong sau Vũ vương dời về Kiểu kinh ở phía Tây , Sử viết rõ …Châu công Đán đã cho xây kinh đô phía đông của nhà Châu ở Lạc ấp . Lạc ấp hay đại ấp Lạc nghĩa là cái ấp lớn ở đất Lạc , Phong kinh mới là tên gọi , phải chăng Phong kinh – Lạc ấp nằm trên đất của dòng Lạc Việt .Truyền thuyết Việt chép …50 con theo mẹ lên núi tôn người anh cả lên ngôi Hùng vương lập ra nước Văn lang , đô ở Phong châu , lãnh thổ Bắc giáp Động đình hồ (nay là Hồ Nam) , Nam giáp nước Hồ Tôn nay là Chiêm thành , Tây giáp Thục (nay là Tứ xuyên) và Đông đến Nam hải Quảng Đông ,như thế không riêng địa danh đất Phong – Phong châu mà cả địa vực này khớp đúng với đất của người Ai lao di tức tộc Âu và người Lạc Việt ở Giao chỉ .
Thời Châu Bình vương do bị rợ Khuyển nhung quấy phá nhà châu phải bỏ Kiểu kinh quay về lại Phong kinh trên đất Lạc , ông quan Phạm sư Mạnh có câu thơ :
….Kiểu ngọai Bách Man hoàn Cổ lũy
Quốc Tây cự , chấn tráng Chân đăng.
Kiểu trong câu chỉ đất Kiểu tức đất phía Tây Nam Trung hoa nơi có Kiểu kinh nhà Châu và chỉ rõ đất này nằm ngoài vùng Đông Nam Trung hoa là đất của Bách Việt . Từ khi người Hán chiếm được Thiên hạ , xét chính xác theo địa lí khí hậu tự nhiên : Việt là từ được tạo ra từ ‘nhiệt’( âm Nam bộ là diệc trùng với phát âm chữ ‘nhiệt’ của người Hoa) nghĩa là nóng bức và thường đi đôi với từ Viêm thành ra từ kép ‘viêm nhiệt’chỉ vùng khí hậu nóng bức gần Xích đạo của Viêm thiên , vùng giữa Quân thiên họ gọi là trung nguyên hay trung thổ , xa hơn về hướng Bắc ngày nay thuộc Huyền thiên là đất của Bách Man , bản thân từ Man chỉ là biến tấu của Mun tiếng Việt nghĩa là màu Đen đồng nghĩa với U – Huyền …, sự thể là xa về sau nữa có kẻ muốn lộn lạo để dễ bề tráo đổi lịch sử Trung hoa đã đổi …Đỏ thay Đen , Viêm thiên biến ra Huyền thiên nên trong lịch sử cũng có lúc các tộc người vùng Đông Nam Trung hoa bị gọi là Bách Man thay chò Bách Việt .
Dòng thơ của Phạm sư Mạnh nói đến việc nhà Châu dời đô trên đã cung cấp thông tin : thành Cổ loa kinh đô thời An Dương vương còn tên khác là Cổ lũy , cũng có tư liệu viết là Khả lũ , Sử thuyết Hùng Việt cho là thành này chính xác phải gọi là thành Cả Lỗ – Cao Lỗ tên của người đã có công xây dựng nên nó . Cả Lỗ – Cao Lỗ chỉ chúa nước Lỗ thời Xuân thu Chiến quốc tức ông Châu công Đán , sử Việt gọi là tướng quân Cao Lỗ , tên đầy đủ trong dân gian là ‘Đại than đô Lỗ Thạch thần’ , phép phiên thiết cho : đại than thiết Đán chính là tên của ông Châu công Đán , từ đô dùng thay từ̃ cao và lỗ là biến âm của ‘lí le’̃ Dịch tượng chỉ phía Tây ngược với ‘tình’ của bên Đông , Thạch thần theo Dịch học nghĩa là thần bảo hộ phía tây không phải là thần Đá vô hồn .
Ở Việt nam đã tìm được nhiều trống đồng và các dụng cụ vũ khí cổ bằng đồng khác mang phong cách ̣Điền ở Vân Nam nhưng vì không biết đến sự thiên đô của nhà Châu từ Kiểu kinh tức kinh đô phía Tây hoàn ‘Cổ lũy’ ở phía Đông , vì chẳng thể lí giải sự việc 1 cách hợp lí nên đành phán đại cho xong … do buôn bán giao thương mà có .
1 lần thì có thể là trùng hơp ngẫu nhiên , trùng 2 lần đã rất khó , đến 3 lần thì hầu như không thể , các bạn xét xem có bao nhiêu điều trùng hợp trong bài này , có thể nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được không ??? .