This post has already been read 56 times!

Quê hương ơi dặm trường lịch sử
Máu đào xương trắng mấy ngàn năm
Một thuở yên bình đầu chưa bạc
Tuốt gươm chinh chiến đã mấy phen
Đất ở đây không còn là đất
Mà là thân xác của tiền nhân
Đã chất chồng từ khi mở nước
Từng bước đi qua càng gian khó
Mấy thời yên ả qúa trăm năm
Nhà mới xây xong tường còn ướt
Xanh đồng cây lúa sắp trổ bông
Qủa nặng chĩu cành chưa hương chín
Biên cương rung chuyển vó ngựa thù
Gươm giáo giặc khua ngoài cửa ngõ
Vợ hiền trao lại gánh lo toan
Bỏ bút bỏ cày vung tay kiếm
Thân trai nào ngại chốn sa trường
Đánh cho cháu con còn đất sống
Đánh cho tiên tổ có nơi thờ
Đánh cho giặc ngàn đời vẫn nhớ
Đánh cho thù muôn kiếp chẳng quên
Dù xác thân vùi nơi chiến địa
Hồn người vẫn sống với sử xanh
Để ngàn vạn năm sau sau nữa
Cháu con vui hưởng cảnh thanh bình
Quê hương ơi trên cao nhìn xuống
Bồng bềnh mây trắng đẹp làm sao
Dòng sông uốn lượn ôm đồng lúa
Bờ cát trắng dài nối nước – non
Tiếng ai cười nghe sao dòn dã
Gió quyện hương thơm ngát cả trời