This post has already been read 26 times!

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Bách Việt trùng cửu thì trong Thần tích về Cao Tứ vẫn còn lưu giữ ở làng Hương Nghĩa (nay là khu vực đầu phố Đào Duy Từ, Hà Nội) có đoạn chép …
“Sau Triệu Đà sai hiệu úy Đồ Thư đánh Lĩnh Nam. Vua sai phò mã thống lĩnh thủy đạo lãnh 5 vạn quân… chống cự với Triệu bảy tám năm, Quân Triệu thua trận chết vô số. Lần đó Triệu Đà đem đại quân đến Bắc Giang. Ông vâng mệnh vua đến thẳng Bắc Giang đánh một trận lớn. Quân Triệu đại bại chạy về núi Vũ Ninh. Chúng lập mưu gian, giảng hòa xin cho Trọng Thủy làm rể vua. Y dụ dỗ Mỵ Châu lấy trộm nỏ thần ngầm làm hỏng lẫy nỏ rồi lấy cớ trở về nước, bàn mưu với Triệu Đà đem quân đến đánh…”
Đọc đoạn trên không thể hiểu khác đi được …Trọng Thủy là ‘điệp viên’ của người đã sai Đồ thư đánh Lĩnh Nam tức Triệu Đà – Tần thủy hoàng …, so chiếu với lịch sử hiện hành thì thực không tài nào hiểu nổi …
Thực ra Triệu Đà trong câu trên không phải là tên riêng .
Từ ‘Triệu’ trong cổ sử Trung hoa có 2 nghĩa tùy theo từ gốc :
* Triệu là kí âm của ‘Chậu’ trong ngôn ngữ Thái Lào tức ‘chủ’ trong tiếng Việt .
*Triệu là kí âm của ‘Chiêu’ nghĩa là phía mặt trời lặn tức phía Tây .
Còn từ ‘Đà’ cũng có 2 nghĩa dựa theo từ gốc :
*Đà là biến đổi của từ Đào màu đỏ chỉ hướng Xích đạo – miền nhiệt đới .
* Đà là biến đổi của từ Đầu chỉ thủ lãnh , chủ – chúa .
Như thế cùng 2 chữ ‘Triệu đà’ nhưng tùy theo ngữ cảnh mà có thể có nghĩa khác nhau hoặc là chỉ 2 nhân vật lịch sử khác nhau.
Hoặc cũng có thể có nhiều Triệu Đà theo nghĩa ‘người cầm đầu đất phía Tây’ ,trong đoạn trích trên có tới 2 Triệu Đà khác nhau .
Triệu Đà sai hiệu uy Đồ thư đánh lĩnh Nam là Triệu Chính hay Doanh Chính Tần thủy hoàng còn Triệu Đà chúa nước phía Tây lập mưu cho Trọng Thủy ở rể và chiếm nước ‘ta’ là Tần Chiêu tương vương ông nội của Tần thủy hoàng , chính Trọng Thủy sau lên ngôi Tần vương tức cũng là 1 Triệu Đà – chúa phía Tây …
Về Triệu Đà và huyện Long xuyên còn nhiều điều phải bàn lắm .
Theo Đại Việt sử kí toàn thư (kỉ nhà Thục) thì đất Phiên Ngung nhà Hán gọi là Nam Thành . Những tư liệu khác cho thấy đất Phiên ngung từ thượng cổ đã là Dương thành cho tới tận nay vẫn là Dương thành ; Dương thành tức Đông thành xưa là kinh đô nhà Hạ thời trung hưng , thành ở phía đông này đã bị bọn đểu cáng biến ra ‘thành phố Dê’ không ra gì . Rất có thể thời thái cổ Dương thành được Thượng thư gọi là Dương cốc tức nơi mặt trời mọc đối phản với Muội cốc nơi mặt trời lặn .
Xét ra Phiên Ngung đã là Dương thành thì không thể đồng thời là Nam thành, phía Nam và phía Đông là 2 nơi chốn hoàn toàn khác , Nam thành theo như Đại Việt sử kí toàn thư thì nơi quan úy Nhâm Ngao trấn nhậm có thể là thảnh ở phía Nam đất Giữa – Giao chỉ , khả thể nhất là thành phố Nam ninh hiện nay .
Truyện Mộc tinh , sách Lĩnh Nam trích quái cho thông tin …“Tần Thủy Hoàng bổ Nhâm Ngao làm quan lệnh Long Xuyên ” và chỉ dẫn… Long xuyên ở ngay đất Giao chỉ nơi có cây Chiên đàn tức thần Xương cuồng chứ chẳng có huyện Long xuyên nào thuộc quận Nam hải như sách Tàu nói .
Để cải sửa Lịch sử đám phù thủy đuôi sam đã biến huyện hay quận Long xuyên thành ra quận Tam xuyên đời Tần , suy nghĩ xa hơn nữa rất có thể cũng chẳng hề có quận Long Xuyên mà chỉ có quận Lang Xoang , lang là chúa là vua , xoang hay Choang tiếng Việt nghĩa là ‘sáng’ đồng nghĩa với ‘Châu’ , chính tên gọi đã chỉ ra đây là quận vua Tần lấy đất trung tâm nhà Châu lập nên , Choang chính tên gọi của dân tộc Choang ngày nay .
Tổng hợp 2 nguồn tin thì Nhâm Ngao là quan đứng đầu Nam thành không phải đứng đầu Phiên ngu – Dương thành ở Quảng châu như sử Trung quốc chép , Nam thành nay là thành phố Nam Ninh thủ phủ quận Lang Xoang xưa do nhà Tần lấy đất Đông Châu lập nên , sử Tàu đã cố ý biến Lang Xoang ra quận Tam xuyên hay huyện Long xuyên để xóa vết tích nhà Châu trên đất ấy và dĩ nhiên chẳng làm gì có chuyện quan uý̉ Nam hải Nhâm ngao gọi … úy Đà (huyện lệnh Long xuyên ?) đến baǹ kế cát cứ đất Tần mà dựng nên nước Nam Việt .
Trong nỗ lực chiếm đoạt lịch sử Hữu Hùng quốc , người Hán chuyên vận dụng tiểu xảo ngôn ngữ để phi tang thông tin địa lí chứa trong bản thân những địa danh , điển hình như : thành Nam Minh nghĩa là thành phía Nam đất Trung tâm tức chỗ Giữa – Giao chỉ thì họ đổi thành Nam Ninh không nghĩa ngọn gì , trái lại thành Côn Ninh nghĩa là thành của chúa phía Tây Giao chỉ – chỗ Giữa (nay thuộc Vân Nam)lại đổi ngược thành Côn minh cũng không nghĩa gì .
Ngoài những sai lầm do bị kẻ khác cố tình lường gạt ngày nay do vấn đề ngôn ngữ xưa và nay người Việt còn mắc nhiều lỗi khác đưa đến sai lầm trong sự nhìn nhận lịch sử của mình dù chẳng có ai gạt gẫm … ví dụ như như 2 từ ‘Hạ long’ thực ra là Hạ Lang nghĩa là vua Hạ , vua nhà Hạ lại hiểu sai bét ra hạ long là … rồng xuống (rồng xuống là giáng long chứ ?) , thành ‘Thanh lang’ nghĩa là thành vua phía Đông (thời nhà Châu) lại bị hiểu là Thăng long …thành Rồng lên hay Rồng bay gì gì đó …chẳng còn chứa đựng ý nghĩa lịch sử nào cả .
Người Hán ngay từ thời Quang Vũ – Mã Viện đầu công nguyên đã rắp tâm đồng hóa người họ Hùng tức khai tử dòng giống Hùng về mặt ý thức và nhận thức lịch sử , nhưng họ đã thất bại ; dòng giống Hùng phục hưng huy hoàng trong thời đại mới dưới tên gọi Việt ; người Việt , tộc Việt , nước Việt lừng lẫy 1 thời …, cơ trời vận nước 1 lần nữa giống Hung Hãn lại toan khai tử con cháu nhà Hùng , sau thời thống trị dã man tàn bạo cuả giặc Mông – Mãn thì giang sơn của các vua Hùng duy chỉ còn lại đất Giao Chỉ – chỗ Giữa , dòng giống Hùng chỉ còn duy nhất người Việt Nam ,các nhánh khác ở cả Hoa Nam và Đông nam Á dù vẫn còn người nhưng đã hoàn toàn mất ý thức về cội nguồn .
Quân thù chưa dừng tay đâu khi chưa thực sự tiêu diệt dòng giống Hùng , chưa hoàn toàn xóa bỏ được kí ức về Hùng vương và Hữu Hùng quốc trong thế giới loài người . Thực tế trước mắt ….người họ Hùng phải nhìn nhận tuyệt đối chính xác những gì đang đối mặt và dũng cảm giải cho xong bài toán khó khăn này bằng mọi gía nếu muốn còn mảnh đất xây đền thờ tổ tiên .