This post has already been read 30 times!

Khúc xương ngang cổ này coi bộ không thể nuốt trôi …

Xin lỗi các vị có lôi cả chục trường đại học ra bảo chứng cũng không qua được mấy câu thơ trong Thiên Nam ngữ lục đoạn nói về khởi nghĩa của Khu Liên :
Khu Linh người nước Nam ta
Bình sinh tập dụng can qua một mình
Bèn vào Tượng quận dấy binh
Toan làm sự cả công danh ở đời.

Khu Liên là người Giao chỉ mà theo các vị Giao chỉ nằm trong Tượng quận sao Khu Liên không khởi nghĩa ở ‘sân nhà’ mà phải lặn lội vào Tượng quận ?̀.

 

Cái kẹt của các vị là …Nếu thừa nhận quận Tượng nay là Vân Nam thì đất Giao chỉ xưa ở̀ đâu trên bản đồ nhà Tần … vì Sử kí chép rõ ràng khi Tần thuỷ hoàng lên ngôi thì phí nam lãnh thổ Tần đã đến miền Bắc hộ (nhà mở cửa quay về hướng Bắc ngày nay) tức đã xuống tới miền Trung Việt Nam ngày nay .

Không riêng người Tàu mà giới viết sử Việt cũng lúng túng không kém vì nếu Tần đã chiếm Giao chỉ trước khi Thủy hoàng lên ngôi thì làm gì còn nước của Thục An dương vương cho Triệu Đà đánh chiếm ? , Vài ‘giáo sư’ Việt đã nghĩ ra câu chuyện độc đáo không kém Tượng quận của mấy ông Tàu … Tần đánh Việt người Việt bất hợp tác chạy vào rừng tôn ‘đương kim hoàng thượng’ là Thục An dương vương làm thủ lãnh kháng chiến chống Tần …

Thực ra Tần đã đánh và chiếm nước của An Dương vương năm 257- 256 TCN , họ Triệu không phải của Triệu Đà mà là họ Triệu của vua nhà Tần , Trọng Thủy lừa Mị Châu chính là Doanh tử Sở (sở – sủy – thủy , sau lên ngôi Tần vương) đoạn sử đen này chính là việc Tần chiếm đất và đoạt ngôi thiên tử của nhà Châu .

Số phận vị vua cuối nhà Châu ra sao tới nay hoàn toàn mù tịt …Riêng truyền thuyết Việt chép An dương vương chém chết Mị châu rồi cầm sừng văn tê 7 tấc theo thần Kim quy đi vào biển …nhưng có lẽ không phải là xuống Thủy phủ mà là suôi thuyền về Nam đến Indonesia ngày nay…

Gọi là nước Văn lang theo nghĩa là nước của vua Văn hay nước do vua Văn lập nên còn tên khác là nước Âu – Lạc là nói nước tạo nên bởi sự hợp nhất 2 cộng đồng Lạc và Âu , Lạc là tên gọi tộc người ở Giao chỉ , Âu là Ô màu đen chỉ phía Nam xưa thuộc Huyền thiên , Âu cũng là Ai lao theo phép phiên thiết Hán văn (Ai lao là tên gọi người miền Tây Nam Trung quốc ).

Xét ra khi Triệu Đà chiếm nước của Thục vương và chia thành 2 quận , nếu Quận Giao chỉ của người Lạc thì Cửu chân phải là quận của người Âu tức nằm ở miền Tây – Nam Trung quốc chứ không thể lộn ngược Cửu chân ở miền Thanh nghệ như sử Việt viết .

Tư liệu lịch sử không thống nhất có tư liệu chép : Lộ bác Đức chiếm 2 quận cuả Nam Việt vốn thuộc Âu – Lạc xưa là Cửu chân và Giao chỉ nhưng có tư liệu khác chép chiếm …3 quận Giao chỉ – Cửu chân và Nhật nam …

sự thực là : khi quân Lộ bác đức đánh Nam Việt thì quan giám 2 quận Cửu chân và Giao Chỉ mang ‘sồ bộ’ ra quy hàng được giữ nguyên chức cũ …như thế đất Âu Lạc lúc này chỉ là 2 quận và cũng có tư liệu chép …sau khi chiếm được phía Nam quận Cửu chân , nhà Hán (? Hiếu của Lí Bôn) lấy đất ấy lập quận Nhật Nam , như thế là Âu – Lạc trở thành 3 quận khi đã thuộc về nhà Hiếu Lí Bôn. …

 

 Cùng thời gian này Nhà Hiếu còn lập quận Ích châu trên đất ̉ Vân nam ngày nay .

Không hiểu căn cứ vào đâu mà Việt sử hiện hành lại cho Giao chỉ là Bắc bộ , Cửu chân là miền Thanh nghệ và Nhật nam là đất Chiêm thành …???

Thực là nghĩ không thông ….1 đất Giao chỉ làm sao ‘chứa’ nổi 3 quận thời Tần Hán ?, mỗi quận tương đương 1 tỉnh của Trung quốc ngày nay .

Một điểm đen trong dòng sử Việt nam và Trung quốc tới nay vẫn chưa gỉai nổi là lãnh thổ nước Lâm ấp .

Thông tin có được trong tư liệu :

*Mã Viện sau khi đánh bại Trưng vương đã cắm mốc phân ranh Giao chỉ và Lâm ấp ở động Cổ sâm Khâm châu (nay thuộc Quảng Tây) .

*Khu Liên đã lấy huyện Tượng Lâm ở cực Nam quận Nhật Nam lập ra nước Lâm ấp .

Xét ra nước Lâm ấp phải ở phía Bắc của Việt Nam sao lại lộn xuống phía Nam thành ra Chiêm thành ?.

Nhìn lại các bản đồ trên thì vỡ lẽ :

Quận Nhật Nam nay là Quảng Tây không phải là miền Thanh Nghệ Việt Nam .

Tượng là tên cũ của Vân Nam và Nam – Lâm chính là đất Quảng Tây ngày nay như thế không có huyện Tượng Lâm chỉ có đất Tượng Lâm là miền Tây – Nam Trung quốc ngày nay .

Tên chính xác nước của Khu Liên là Lâm – Ích tức ghép 2 đất Lâm là Qủang Tây và Ích châu ở Vân Nam .

Nước Lâm Ích của Khu Liên không phải là Lâm – Ấp của người Chăm sau này .

Thông tin chung quanh nhân vật Khu Liên vô tình chỉ ra mối liên hệ huyết thống giữa người Nam và người Chăm …

Khu Linh người nước Nam ta …

Nước Lâm Ấp Chăm pa là nước của con cháu họ Phạm dòng bên ngoại Khu Liên ….

Khu Liên có cha là người nước Nam và mẹ là người Chăm …

nhân thân Khu Liên thực ra là Thông tin về mối liên hệ huyết thống của 2 tộc người Kinh và Chăm . Đám viết sử Tây và Tàu đã cố ý làm lu mờ hoàn toàn mối liên hệ máu thịt Việt và Chăm để rồi lu loa lên quàng vào cổ người Việt tội xâm lược đánh chiếm Chăm pa , hủy diệt nền văn minh Chăm pa .V.V. đúng là cái lưỡi không xương .

Gần đây nhiều thông tin mới nhận được khiến bản thân người viết cũng đang hoang mang không hiểu tại sao …

Cuộc khai quật Thà̀nh Thăng long kinh đô nước Đại Việt thời Lí – Trần đã tìm thấy rất nhiều hiện vật mang sắc thái văn minh Chămpa .

Nhiều tư liệu lịch sử và tư liệu sưu tầm trong dân gian cho biết vua khai sáng triều Lê đại Việt là người Chăm và truy về gốc gác thì các vua nhà Nguyễn cũng là người Chăm (Chăm hiểu theo nghĩa rộng chỉ người ở các châu KIMI đời Đường tức những người không phải là người Kinh )

Có tư liệu thời Mãn Thanh coi cuộc Trịnh – Nguyễn phân tranh trong lịch sử Việt là cuộc chiến của nước Quảng Nam và nước Giao chỉ đô ở Đông kinh , nước Quảng Nam gồm lãnh thổ Chămpa , Lào (Lộc lại) , Campucia (Giản phố trại) và Nam bộ (Côn đại ma?) , kết qủa sau cùng ….nước Quảng Nam đã nuốt nước Giao chỉ vào bụng ….

Thực tế lịch sử như vậy thì giữa người Kinh và người Chăm …ai đã chiếm nước của ai …thật khó nói duy có điều dễ biết và dễ nói …trên đất Việt nay chỉ có người Việt , dòng ‘Nai’ hay dòng ‘Chim’ đều là người Việt hậu duệ người họ Hùng xưa.