This post has already been read 30 times!

Cũng một sắc hoa màu lá ấy
Mà nào thấy xuyến sao rung động
Nơi đây đâu phải là quê mẹ
Vời vợi phương xa hướng vọng về
Thân đất khách đời người qúa nửa
Quê hương ơi cách biệt ngàn trùng
Trời bên đấy giờ mưa hay nắng
Trăng còn vằng vặc sáng đường thôn
Nắng chiều vẫn mơn man nhành lúa
Cánh diều no gió lẫn vào mây .
Vi vu tiếng sáo khi chiều đến
Êm ả trăng soi lúc đêm về
Làng quê năm tháng đau đáu nhớ
Đường về ôi xa qúa người ơi .