This post has already been read 15 times!

Lấp lánh ánh sao trời
Thánh thót nốt nhạc rơi
Thế gian như bừng sáng
Đêm nay chúa giáng trần
Hồng ân tràn mặt đất
Không gian ngát hương thơm
Linh hồn tôi hoan lạc
Tan trong tiếng kinh cầu
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm .