15128658_10103949531010162_620097787_n

This post has already been read 30 times!

image001Giáp trụ của chiến binh đời Tần bằng đất nung kết bằng giây đồng .

 

image003Tượng đất nung  bay hết màu sau khi đem lên khỏi mặt đất

 

image005Tượng quan văn thời Tần

 

image007Tượng  tứ mã kéo xe đúc bằng đồng và ảnh 1 số khuôn mặt chiến binh đất nung thời Tần

 

image009Tượng đất nung đời Tần do 1 đại học của Mĩ phục chế đúng như nguyên thủy

Đặc biệt hiện vật đang  làm đau đầu giới khoa học

15139240_10103949531045092_246452012_n

Thanh kiếm có lưỡi mạ Crome đã chôn dưới đất 2000 năm mà vẫn còn nguyên

15128658_10103949531010162_620097787_n