This post has already been read 32 times!

image002
Thu đến rồi sao cây đỏ lá ?
Lất phất mưa bay rủ tuyết về
Hoa phủ kín đất đường rực rỡ
Sương  tuyết ngày mai trắng một trời