This post has already been read 35 times!

Tinh mơ Đà lạt lẫn trong sương
Thấp thoáng xa xa rặng núi mờ
Gió thoảng mặt hồ lăn tăn sóng
Lá đọng long lanh mấy giọt sương
Như tiếc đêm dài hơi se lạnh
Đất trời thanh vắng tiết thu phân
Quanh co gấp khúc đường nhiều ngả
Nhấp nhô nhà phố mái ngang sàn.
Bên hồ yên vắng người chậm bước
Thanh thản tâm hồn đợi nắng lên
Tay ai chạm vào tay tôi đấy
Sạn chai xương sẩu dấu thời gian
Mềm mại ngày nào nay đâu mất
Giật mình súc cảm vẫn như xưa.