bd vn3

This post has already been read 49 times!

Nhà nghiên cứu Trần Việt Bắc có bài nghiên cứu hết sức công phu và tỉ mỉ :
“Động Cổ Sâm – Núi Phân Mao và những liên quan”
https://nghiencuulichsu.com/2016/07/04/dong-co-sam-nui-phan-mao-va-nhung-lien-quan/
nghiên cứu về vị trí động Cổ sâm và núi Phân mao nơi Mã viện chôn cột đồng đánh dấu ranh giới cực Nam của Hán quốc sau khi đánh bại Trưng vương .
Tác gỉa đã nghiên cứu và đối chiếu qua rất nhiều tài liệu Việt Pháp Hoa cả liên quan trực tiếp và gián tiếp để đi đến kết luận sau cùng  :
Qua những dẫn chứng từ các tài liệu cùng với những nhận xét và so sánh với bản đồ trên, người viết tạm thời đưa ra những kết luận như sau:
1-Động Cổ Sâm là vùng thị trấn Phòng Thành
2- Động Thì La là vùng thị trấn Phòng Thành Cảng
3-Động Cổ Sâm nằm kế sông Cổ Sâm
4-Sông Cổ Sâm (tên cổ thời) là sông Phòng Thành chảy qua thị trấn Phòng Thành ngày nay.
5- Đường biên giới Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh (Quảng Yên + Hải Ninh) và châu Khâm, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, thời nhà Thanh là sông Phòng Thành ngày nay.
 
image002
Bản đồ chỉ vị trí động Cổ sâm – Khâm châu và Phân mao lĩnh
Hệ lụy của khám phá liên quan đặc biệt đến địa lí nước Việt vì :
Cột đồng Mã Viện đánh dấu biên giới Giao chỉ và nước Lâm ấp .
Sử viết  Khu Liên lấy Tượng Lâm là huyện phía Nam Nhật Nam lập ra nước Lâm ấp .
Chẳng cần suy xét gì cũng thấy ngay …động Cổ sâm ở đâu thì nước Lâm Ấp , huyện Tượng Lâm và quận Nhật Nam ở đấy nhưng nhiều nhà nghiên cứu lâu nay cố tình bưng tai bịt mắt không chấp nhận điều giản đơn này , do 2 chữ Lâm ấp mà rủ nhau đi tìm cột đồng mã Viện mãi biên giới Giao chỉ và Chiêm thành là quốc gia hậu thân của Lâm ấp nay là miền Trung Việt Nam .
Cũng vì cái đống thông tin loạn xà ngầu này mà giới viết sử Việt thời phong kiến đẻ ra cái quận Cửu chân ở miền Thanh hóa và Quận Nhật Nam sau là đất Chiêm thành …do dòng sử …nhà Hán chiếm  đất phía Nam Cửu chân đặt làm quận Nhật Nam …
Sự sai lầm này là sai lầm hết sức lớn về địa lí nước Việt vì cả nước có 3 quận mà lầm lẫn hết 2 quận thì còn gì là nước ta nữa ..
Ngược dòng lịch sử …Triệu Đà sau khi chiếm nước Âu – Lạc của An dương vương thì chia thành 2 quận Giao chỉ và Cửu chân …rõ ràng Giao chỉ là phần ‘Lạc’ thì phần ‘Âu’ phải ở Tây Nam Trung quốc , Trung quốc gọi người vùng Tây Nam là Ai lao di , ai lao thiết Âu chính là Âu trong Âu – Lạc , người  Âu chủ yếu  là người Choang và người Miêu ngày nay . Nhà Hán lấy đất phía Nam Cửu chân đặt quận Nhật Nam tức chia đất của người Miêu là quận Cửu chân nay là Qúy châu , còn đất của sắc  dân sau này gọi chung là Choang thì đặt quận Nhật Nam tức  Quảng Tây ngày nay .
bd vn3
Cột đồng Mã Viện ở động Cổ sâm Khâm châu là mốc phân ranh giữa Giao chỉ và Lâm ấp của Khu Liên chỉ ra … rõ ràng có 1 Lâm ấp khác với Lâm Ấp về sau của người Chăm ở miền Trung Việt Nam mà sử gọi là dòng bên ngoại của Khu Liên .
Quận Tượng của nhà Tần cũng là quận Tịnh , với tượng là con voi thì không thể mường tượng ra điều gì nhưng …tịnh cũng là tĩnh là định dịch tượng chỉ phía Tây ngược với động ở phía Đông thì nhận ra quận Tượng là quận nằm ở phía Tây trên bản đồ người Trung hoa gọi chung là miền Tăy – Nam . Nhà ‘Tây Hán ?’ lấy đất phía Đông bắc quận Tịnh đời Tần đặt quận Tường kha , tượng và tường chỉ là 1 , lấy phía Tây và Nam quận Tịnh -Tượng  lập ra quận Ích châu .
Lâm ấp của Khu Liên chính xác là Nam – Ích tức 2 vùng Nam và Ích hợp lại mà thành
Quảng Tây  là đất Nam Giao trong Thượng thư , rõ hơn theo ngôn ngữ ngày nay viết đầy đủ là ‘Nam Giao chỉ’ tức cụm từ mang thông tin chỉ dẫn về địa lí … phía Nam của ‘Giao chỉ – chỗ giữa’ , từ cụm từ mang thông tin rút gọn dần chỉ còn là Nam thành ra 1 địa danh . Người Hán đã đổi Nam thành Lâm để xóa thông tin mang tính chỉ dẫn trong địa danh , Ấp là biến âm của Ích tức quận Ích châu  ; ‘Nam – Ích’ sau chiêu tráo trở thì hóa thành  Lâm Ấp không thể xác định được ở đâu nữa nếu dựa vào tên gọi .
Huyện Tượng Lâm cực Nam của quận Nhật Nam trong sách Tàu nơi Khu Liên lập quốc cũng chỉ là miền đất ghép bởi 2 mảnh Tượng quận và đất Nam mà thành , thêm chữ huyện vào cốt chỉ để đánh lừa người ta  , sự thực quận Nhật Nam chỉ là  nửa Nam của vùng  ‘Tượng Lâm – Tịnh Nam’  tức cả vùng Tây Nam Trung quốc ngày nay .
Thiên Nam ngữ lục đoạn:
Khu Linh người nước Nam ta
Bình sinh tập dụng can qua một mình
Bèn vào Tượng quận dấy binh
Toan làm sự cả công danh ở đời.
Khu Linh thành công đã gồm cả Tượng quận nhà Tần vào…địa giới nước Nam ta ?.
Cứ theo mạch sử này đem đối chiếu với sử Việt hiện hành … thì Khu Linh hay Khu Liên tổ nước Lâm ấp sao lại là …người nước Nam ta ? và vô lí hơn nữa …Tượng quận của nhà Tần lại là đất miền Trung Việt Nam …
Mọi rắc rối được giải toả khi biết  Lâm Ấp của Khu Liên thực ra là Nam – Ích tức đất Quảng Tây và 1 phần Vân Nam như đã dẫn  ở trên , trước mắt  tạm gọi đấy là Lâm Ấp 1 để phân biệt với nước Lâm Ấp 2 của con cháu dòng bên ngoại Khu Liên ở miền Trung Việt Nam . Lịch sử nước Chiêm thành buộc phải viết lại vì đã sai …ngay từ đầu và thực sự nước Lâm ấp 1 là nước nào trong sử Trung hoa mời các bạn tìm đọc thêm trong Blog .
Điều rất quan trọng của địa lí nước việt là sự xác quyết không hề có quận Cửu chân ở Thanh hóa và quận Nhật Nam là miền Trung Việt Nam ngày nay , quan trọng không kém ….thông qua thông tin về  nhân thân Khu Liên vua  nước Lâm Ấp 1 mà nhận ra …người nước Nam và người Chăm  nước Lâm Ấp 2 là con cùng 1 mẹ sinh ra …
1 chút liên quan ….chuyện Nhâm Diên thái thú quận Cửu chân dạy dân cày cấy là chuyện  ở bên Tàu ngày nay  không phải ở bên ta , đám con giời …ơi nếu khôn thì đừng  bêu riếu nữa …