This post has already been read 33 times!

Ai ngồi chờ ai bên song cửa
Cố nén trong tim tiếng thở dài
Nhạt nhoà nước mắt vơi nỗi nhớ
Gửi theo mây gió mấy vần thơ
Đã bao lần trong mơ thầm gọi
Gọi tên người biền biệt nơi nao
Sân ga vắng ngắt từ dạo ấy
Lặng lẽ hồn em cũng chết theo
Vì nghèo nên ai phải li hương
Bỏ lại người thương luống đợi chờ
Lòng buồn rười rượi trời cũng thảm
Người có bâng khuâng chút cảm hoài .