image002

This post has already been read 43 times!

Trong lịch sử Trung quốc có đoạn sử rất bất thường ….
Lịch sử công khai minh thị việc 2 hoàng đế nhà Hán là Lưu Huyền Canh thủy đế và Lưu Tú Quang vũ đế nguyên xuất thân là 2 tướng cướp …
Triều Đông Hán là triều đại lừng lẫy của nòi Hán bình thường ra đấng con trời phải có xuất thân cao sang lắm , nếu không là con thần con thánh ít ra là người phàm thì ông ta cũng là 1 đấng anh tài , mặt mày sáng sủa , tướng đi như cọp nói như chuông vang , văn thao võ lược hơn người …vậy mới xứng là hoàng đế đại Hán chứ , đàng này sử lại nói hụych toẹt ra ngài nguyên là 1 tướng cướp …hỏi như thế có bất thường không ?.
Sử Trung quốc viết rất rõ ràng Lưu Huyền và Lưu Tú là 2 đầu lãnh của đám “Lục lâm thảo khấu”; thảo khấu không là giặc cỏ cướp cạn thì là gì ?. Giặc cỏ chỉ là đám cướp cạn nấp nơi lùm bụi thấy có người cô thân yếu sức đi qua là nhảy ra xin đểu …thế thôi .
Sử viết như thế chẳng hóa ra là chửi bố cả tông cả giống đấng con giời hay sao ?. Chính sử 1 quốc gia không thể nào có sự việc này …gỉa như ‘ngài’ có là tướng cướp thật thì đám bồi bút gia nô cũng phải biến hóa ngay …thành tướng súy của nghĩa quân oai hùng chứ …, ấy vậy mà mọi sự vẫn y nguyên rành rành trong sử thế mới lạ …
Sự bất thường này theo góc nhìn của Sử thuyết Hùng Việt thì chẳng có gì là bất thường …
Người Trung quốc đã đem lịch sử Hán quốc nối vào lịch sử Trung hoa tức tháp cái đầu rồng lên mình ngựa , nối liền lịch sử 2 dân tộc với góc nhìn đối nghịch nhau thành ra pho sử thống nhất của đất nước mình nên mới ra cớ sự …
Sử Trung Hoa chép Lưu Huyền và Lưu tú vì bất mãn với chính sách phân biệt chủng tộc của Vương Mãn cấm không cho họ Lưu làm quan , lợi dụng ‘nhân tai’ hậu quả của chủ nghĩa xã hội không tưởng do Vương Mãng thực hiện khiến xã hội rối loạn nhân dân nghèo đói và bất mãn cùng cực cộng thêm với ‘thiên tai’ Hoàng hà vỡ đê mất mùa liên tiếp …người ta đói tới độ ăn cả cỏ như súc vật 2 cựu qúy tộc ngoại chủng họ Lưu trở thành đầu lãnh của Lục lâm thảo khấu …,
Tình hình xã hội như đã nói thì quan binh nhà Tân kiệt quệ cả thể lực lẫn tinh thần còn hơi sức nào mà đánh với đấm … hậu quả là Lục lâm thảo khấu lớn lên 1 cách ‘tự nhiên’ trở thành đạo quân hùng mạnh tiêu diệt nhà Tân Trung hoa , bọn Lục lâm thảo khấu lớn nhanh như thổi trở thành Hán quân , 2 đầu lãnh Lưu Huyền rồi Lưu Tú lần lượt thành Hoàng đế của Hán quốc …
Sử gia Trung quốc đã nhập nhèm đem sử Hán nối liền vào sử Trung hoa …
Hán quân tôn Lưu Huyền lên ngôi hoàng đế Hán quốc ở Trường an lấy hiệu là Canh thủy đế …, triều Canh thủy đế bị ‘loạn quân’ Xích Mi diệt , Lưu Tú tự xưng hoàng đế ở Hà Bắc lập ra triều đại phía Đông của nước Hán hiệu là Quang vũ đế …
Thế là người ta có pho sử Trung quốc thống nhất như ngày nay …rất rõ ràng nhưng chẳng ai để ý đến chuyện 2 hoàng đế nhà Hán nguyên là tướng cướp … tệ hơn nữa chưa xứng là cướp mà chỉ là cướp cạn mạt hạng …
Chính điều đất thường mà không bất thường này là chỉ dẫn qúy gía cho người viết bài này lần tìm đến lịch sử thực sự của người họ Hùng thời ‘tiền Hãn quốc’ .
Trung hoa chẳng có vua nào là Vương Mãng chỉ có triều đại của vương mãn thiết ‘vãn’ tiếng Việt là chấm hết , đây chính là Hùng vương thứ 18 Hùng duệ vương – Duệ lang …(duệ là kéo dài thêm ra) trong sử thuyết Hùng Việt .