This post has already been read 27 times!

Nghiêng mình thức giấc trời chưa sáng
Qua khung cửa sổ đốm sao mờ
Đêm ơi sao đêm mãi triền miên
Năm canh tưởng ngắn hóa ra dài
Vận nước đắng cay chưa lối thóat
Thời thế anh hùng cũng bó tay
Nuốt xuống thấy lòng nghe đăng đắng
Nhìn lên đôi mắt bỗng cay cay
Bắc đẩu sao trời nay tắt ngấm
Linh hồn tiên tổ đám mây che
Đường đời vạn nẻo đầy lang sói
Trần gian con cháu biết đi đâu ?.