This post has already been read 49 times!

Trong dòng sử Hùng Việt , mãi tới nay vẫn hầu như trắng thông tin về nước Nam Việt và các triều vua Nam Việt …
Chuyện Trọng Thủy – Mị Châu là việc xảy ra ở thời điểm Tần vương đoạt ngôi thiên tử của nhà Châu (256 -257 TCN ), Trọng Thủy là Doanh tử Sở (Sở →thủy và từ đấy Việt ngữ có từ Sở khanh) bố của Doanh Chính – Tần thủy hoàng -Triệu Chính , Mị Châu là con gái vua Châu (con gái vua gọi là Mị nương …).
Sử thuyết Hùng Việt cho là : Người Hán đã tìm mọi cách xóa thông tin ở thời điểm quyết định của việc ‘bẻ lái’ biến sử Trung Hoa thành Hán sử , cạnh việc thủ tiêu quận Tam xuyên là quận Tần lấy đất nhà Châu lập thành , họ bịa ra việc Triệu Đà nước Nam Việt đánh và chiếm nước của An dương vương …, tráo đổi việc làm của họ Triệu nhà Tần với họ Triệu vua Nam Việt …, và cũng trong dòng ‘ngụy sử’ này họ đã lấy luôn sử nhà Tần mà chế biến thành sử nước Nam Việt …
Trần Thủy hoàng → Triệu Vũ đế
Triệu Hồ Hợi → Triệu Hồ
Triệu Tử Anh → Triệu Anh Tề
….
Xét ra Toàn bộ lịch sử nước Nam Việt hiện còn đang chờ …Khám phá .
Chính sử Việt Nam viết : Lí Bôn hiệu là Lí Nam đế nghĩa là vua Nam Việt họ Lí , sách khác viết rõ hơn Lí Bôn xưng là vua Nam Việt , như thế là đã có thể khẳng định Lí Bôn chính là Triệu Vũ đế .
Ngoài ra bước đầu nhờ khảo cổ học cũng chắc chắn được thêm 1 vua Nam Việt nữa là …Triệu Văn đế – Triệu Mạt …và chiếu theo thư tịch biết vua Nam Việt sau cùng là Thuật Dương vương – Triệu Kiến Đức , những mảng khác của Nam Việt vẫn hoàn toàn mù tịt …
Theo Sử thuyết Hùng Việt Sau khi Lí Bôn – Lưu Bang mất về danh nghĩa kế vị là Hiếu Huệ sau đó là 8 năm với 2 vua Tiền thiếu đế và hậu thiếu đế nhưng thực quyền nằm trong tay Lữ hậu .
Lữ hậu đã phớt lờ di mệnh của Hiếu cao tổ …. “ai không phải họ Lí (Lưu) thì không được phong vương” đã phong vương cho cả đống con cháu họ Lữ của bà , không những phong vương mà bà còn bố trí các vương họ Lữ nắm những chức vụ tối quan trọng như Lữ Lộc làm Thượng tướng quân, thống lĩnh Bắc quân, cho Lữ vương Sản làm Tướng quốc, thống lĩnh Nam quân, khống chế lực lượng hộ vệ trong hoàng cung.
Triều đình hậu Hiếu cao tổ chia thành 2 phe sống chết với nhau ; Lữ Lộc và Lữ Sản không phải là đối thủ của các đại thần khai quốc như Trần Bình , Chu Bột . Họ Trần và Chu đã bất ngờ làm binh biến giết các tướng họ Lữ rồi rước Đại vương (vương đất Đại) Lưu Hằng, con trai thứ của Cao Tổ hoàng đế và Bạc phu nhân về lên ngôi hoàng đế ở Trường An .
Lấp vào khỏang trắng thông tin …
Sử thuyết Hùng Việt cho là Con cháu họ Lữ sử gọi là Lữ Gia thất bại ở Trường An đã lui về Hoa Nam tôn 1 người con hay cháu của Lí Bôn – Lưu bang là Triệu Tha (?) lập 1 triều đình khác ở Phiên Ngung tức từ đây Thiên hạ chia làm 2 thống thuộc về 2 triều đình trung ương ; Hoa Bắc thuộc triều đình Trường An – Thiểm Tây , Hoa Nam thuốc triều đình Phiên Ngung – Quảng Đông .
Sử Trung quốc đã cố ý làm sai lệch lịch sử gọi triều đình Phiên Ngung là nước Nam Việt do Triệu Đà hay Triệu Tha tướng nhà Tần lập nên và sau đó đánh chiếm sáp nhập nước Âu – Lạc của An Dương vương . Sự thực cả 2 triều đình Trường An và Phiên Ngung đều khởi từ Lí Bôn , phả hệ vua triều Trường An gọi Lí Bôn là Hiếu Cao tổ còn triều đình Phiên Ngung tôn ông là Triệu Vũ đế ;như thế xét ra Lí Bôn là vương tổ của cả 2 triều đại .

Triệu Hồ – Văn đế cháu Triệu Đà con của Trọng Thủy – Mị Châu chỉ là truyện phóng tác được gợi ý từ sử nhà Tần mà ra , Triệu Hồ – Văn đế là cái bóng của Triệu Hồ Hợi – Nhị thế nhà Tần , tương tự Anh Tề cũng là từ Tử Anh lộn ngược mà ra .
Ở Trường An phe cựu thần tôn Đại vương tức con Lí Bôn là vương đất Đại lên ngôi , để đối lại thì phe Lữ Gia tôn Triệu Thao cũng là con hay cháu Lí Bôn đang là chúa đất Thao – Thiêu lên ngôi ở Phiên Ngung …, Triệu là biến âm của chủ – chúa không phải là 1 họ , Thao -Thiêu là tên gọi đất Quảng từ thời Thương Ân (4 thuộc quốc thời Thương Ân là : Quang – Từ –Thao – Chu).
Cái ấn ‘Văn đế hành tỉ’ đã khẳng định Triệu Mạt là hoàng đế của cả Thiên hạ không phải chỉ là phiên vương của phiên quốc Nam Việt như sử hiện nay chép và ấn thái tử chỉ ra trước Văn đế còn có 1 đời hoàng đế nữa , phải chăng là Triệu Tha hay Thao – Thiêu ?.
Là nước Nam Việt hay là triều đình Nam Việt của Thiên hạ ? (Nam Việt : tên sử hiện nay gọi triều đình Phiên Ngung) ; đây là khúc mắc lịch sử mang tính quyết định , làm sáng tỏ được điều này sẽ tìm được lịch sử chân thực của người họ Hùng .

2 thoughts on “Suy nghĩ thêm về nước và vua Nam Việt .”

  1. Có thông tin nói rằng thời Tam Quốc nhà Ngô đã tìm thấy mộ Triệu Anh Tề, không biết thực hư tới đâu: Tôn Quyền nghe nói trong các ngôi mộ của họ Triệu – tức Triệu Đà và con cháu – có nhiều bảo vật nên sai tướng là Lã Du ( 呂瑜 ) đem quân xuống Quảng Đông tìm kiếm, tất cả những nơi nghi là lăng mộ họ Triệu đều được đào sâu ít nhất 3 thước (Tàu). Công cuộc khai quật để lấy châu báu đó chỉ thành công một phần và quân Ngô chỉ tìm ra mộ của Anh Tề ( 嬰齊 ), cháu gọi Triệu Đà bằng ông cố 2, lấy được rất nhiều vật quí (http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/12963-phat-hien-mo-trieu-da-nam-viet/).
    Nhưng như vậy cũng có thể giữa Triệu Muội và Triệu Kiến Đức còn 1 đời vua Triệu Minh Vương nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *