This post has already been read 16 times!

Ở đây vẫn gọi là quẻ trùng vì đã quen như thế đúng tiếng Việt phải gọi là “Quả chồng” vì 64 quả được tạo thành bằng cách chồng đôi 8 quả đơn hay 8 nguyên tố đơn. 2 quẻ 3 vạch chồng lên nhau tạo thành quẻ 6 vạch kết quả hình thành tổng số 64 quẻ chồng hay 64 nguyên tố kép của Dịch học.
Tới tận ngày nay các nhà Dịch học còn chưa xác quyết được bản thân quẻ trùng đã là quẻ 6 vạch từ đầu hay là chồng 2 quẻ đơn mà thành.
Theo Dịch học họ Hùng thì 8 quẻ đơn là 8 tượng tin nền, thông tin nó mang là thông tin khởi đầu. Sự chồng 2 quẻ thực ra là sự “ghép từ” tạo chữ mới mà nghĩa của nó tạo thành từ sự liên kết nghĩa của 2 tượng tin nền; chỉ cần đảo vị trí trên dưới khi xếp 2 quẻ đơn là nghĩa quẻ trùng hoàn toàn khác.
Ở phần Dịch học tổng quát nếu so sánh Dịch học họ Hùng và Dịch học của người Tàu hiện nay thấy đã có các khác biệt cơ bản.
– Phương hướng Bắc Nam đảo ngược.
– Ý nghĩa âm dương đảo ngược
– Vạch đứt vạch liền đảo ngược
– Ngũ hành đảo 2 hành Kim và Thổ
– Các đồ hình Bát Quái hoàn toàn khác.
tới phần 64 quẻ trùng thì khác biệt giữa 2 nền Dịch học trở nên xa lắm:
1 – khác hẳn nhiều tên quẻ.
2 – nhiều tên quẻ đồng âm hay cận âm, nhưng nghĩa hoàn toàn khác
3 – đại lượng tức sự mô tả quẻ bị xáo trộn rất nhiều.
Khi soạn Dịch lý họ Hùng người soạn đã cố ý né tránh sự so sánh và kết luận đúng sai vì công việc tìm hiểu Dịch học còn mênh mông lắm sớm sa vào những tranh cãi là vô ích, ngày rộng tháng dài từ từ mọi việc sẽ rõ ràng, nhưng tới đoạn này phải nêu ra vài sự khác biệt cơ bản để người đọc dễ chấp nhận các ý tưởng mới mẻ, mạnh bạo, quyết liệt mà không cảm thấy choáng váng, vì những đảo lộn.

64 quẻ trùng được thiết lập dựa trên các nguyên tắc chặt chẽ:
– Luật – Tầng sâu và độ số

64 qủe trùng

– Luật thay đổi: một tăng một giảm tạo thành sự tuần tự biến đổi độ số âm dương từ cực này tới cực kia.
– Tổng số 64 quẻ.
Từ quẻ thuần Kiền 63 __, 00 _ _
Tới thuần Khôn 00 __ , 63 _ _
Ta có 64 quẻ hữu danh và một quẻ ẩn mà độ số âm dương cân bằng:
31,5 __
31,5 _ _

64 Nguyên tố Dịch lý theo thứ tự Chu Dịch và Dịch họ Hùng.

64 qủe trùng

64 qủe trùng

64 qủe trùng

64 qủe trùng

64 qủe trùng

 

64 qủe trùng

Chu Dịch và Dịch học họ Hùng sắp xếp các quẻ theo nguyên tắc khác:
64 nguyên tố được tổ hợp thành 32 cặp quẻ
28 cặp quẻ đảo: tức quẻ này lật ngược thì thành quẻ kia.
4 cặp quẻ đối: với những cặp không có quẻ đảo thì dùng cách đối nghịch âm dương để tạo thành.
Việc hình thành 32 cặp quẻ mang ý nghĩa chính của Dịch học họ Hùng.
Về mặt lý luận mỗi cặp quẻ :
– là sự sinh đôi: nghĩa là luôn có 2 sự việc cùng xảy ra một lúc
Thí dụ: ký tế – vị tế
Việc đã xong – việc chưa xong – chu kỳ hay vòng tuần hoàn này kết thúc tức là khởi đầu vòng khác
-Hoặc là sự sinh thành
Thí dụ cặp truân – Mông
Mờ tối thì gian nan vất vả, ý nói trình độ dân trí thấp thì việc tổ chức và thực hiện kế hoạch phát triển rất khó khăn mệt mỏi.
-Hoặc là một cặp nhân quả
Thí dụ: cặp tụ + thăng, tựu – thành
Tụ là tụ tập, ý của Dịch học rất rõ: tích tiểu dĩ cao đại, tích dần đến nhỏ để thành cái lớn, vinh quang danh vọng đến không phải tự nhiên đến, mà do sự đều đặn tích đức, làm điều nhân nghĩa có thể từ đời ông đời cha không phải chỉ đời mình mà thôi.
32 cặp quẻ chính là 32 vấn đề và giải pháp trong sự vận hành, phát triển xã hội
Phát triển là điều tất yếu của xã hội loài người cứ lần mò, vấp ngã gánh chịu tổn thất, rồi lại đứng dậy sữa sai tìm phương hướng và đi , ngay bây giờ dù đã là thế kỷ 21 rồi nhưng về mặt quy luật phát triển xã hội vẫn là sự lần mò mù lòa; từ cổ chí kim duy nhất có một dân tộc bước đi trong ánh sáng đó là dân họ Hùng , ánh đuốc soi đường chính là Dịch lý. Đại nạn đã đến với dân tộc này vào khoảng đầu công nguyên, Trọng Thủy tên “sở khanh” đã gạt vợ là Mỵ Châu để tráo nỏ thần đem về phương Nam (Bắc ngày nay) mà thôi, đó là lời nhắn gửi cho con cháu của tiền nhân họ Hùng, mơ hồ nhưng vô cùng rõ rệt, rời rạc nhưng vô cùng chắc chắn và đặc biệt chỉ con cháu họ Hùng mới hiểu biết điều linh thiêng ấy, để cùng nhau lấy nước mà rửa cho ngọc châu ngày càng sáng, rửa tức bóc gỡ lớp bụi bặm đất cát bẩn thỉu tà ma bói toán đang vây bọc Dịch lý, viên ngọc ngày càng sáng ra tức ý nghĩa khoa học cao minh, ý nghĩa triết học cao siêu hàm chứa trong Dịch học được phát lộ trở thành Kim chỉ nam cho con cháu nhà Hùng trên hành trình đến hạnh phúc.
Dịch lý thực bao la, đầu óc ta quá nhỏ bé nên không dám nghĩ đến sự quán thông chỉ xin góp với đời tất cả những gì mình nhận thấy hoặc cảm thấy mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *