This post has already been read 33 times!


Yêu ai  chỉ nên yêu một nửa

Còn nửa để dành cho chắc ăn

Phòng khi bắt trắc cần làm lại

Vắt vẻo trên vai vẫn còn tình

Nay mai có cưới thêm lần nữa

Một tí tình thôi cũng đủ xài

Lạt phai gì cũng là chồng vợ

Không phải hùn vào nấu ăn chung

Cùng giường nhưng không chung tài khoản

Một cõi đi về …ai nấy lo

……………………………

Nếu sui mà ‘bể’ thêm lần nữa  

Thì…xin vác chổi…quét sân chùa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *