Category:

Đồng hồ Tàu

Đồng hồ Tàu mua về để …cất Mĩ miều đẹp tựa gái đôi mươi Mẫu mã không thua hàng củà Nhật Mầu mè bóng láng chẳng kém Tây Chỉ tội Continue Reading

Posted On :
Category:

Tôi đi tìm

Tôi đi tìm chi suốt cả đ̣ời Tìm sông tìm núi tìm bể khơi Tìm nơi có dấu chân người trước Ngàn năm xây đắp nước non này Đất nay Continue Reading

Posted On :