Category:

Bên cạnh Đình Chu (Lập Thạch).

Đăng lại từ bài viết của Minh Xuân trong trang Đền miếu Việt – https://www.facebook.com/groups/485764065138292/?multi_permalinks=490042004710498%2C490013744713324&notif_id=1512181409747496&notif_t=group_activity Trong thần tích thần sắc của thôn Đại Đề, làng Đại Đề, tổng Sơn Bình, Continue Reading

Posted On :