Category:

Đinh bộ.

Từ sau thời Tùy – Đường Hoa bắc trở thành vùng hỗn cư của nhiều sắc dân nhưng ưu thế vẫn thuộc về các tộc người gọi vua là Hãn Continue Reading

Posted On :